Holistische EMDR

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor: Eye Movement Desensitisation & Reprocessing. Oftewel: Oogbeweging, vrijzetten van emotie en herprogrammering. Het is een eenvoudige behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Met één enkele sessie kan al heel veel bereikt worden. De EMDR techniek wordt dan ook steeds meer toegepast in ziekenhuizen, door psychologen en andere zorgverleners.

Door onze holistische wijze van toepassen worden wonderbaarlijk mooie resultaten behaald, zoals diepe ontspanning van wat lange tijd gespannen was, traumaverwerking, pijnverwerking, hulp in rouwtijd en het verkrijgen van meer energie en levensvreugde.

 

Trauma oplossen

We hebben allemaal ervaringen gehad die in meer of mindere mate onze invulling van het dagelijks leven beïnvloeden. Soms zijn wij ons bewust van deze gebeurtenissen (trauma), maar vaak ook niet. Zo kan het zijn dat er trauma is opgedaan tijdens de zwangerschap of babytijd.

Enige indicaties voor trauma zijn: Vermijdingsgedrag, verhoogde spanning, niet stressbestendig zijn, sterke schaamte of schuldgevoelens, slecht humeur, neurosen, fobieën, depressie, angsten, laag zelfbeeld, zelfafkeer, paniek, nachtmerries, gestoorde slaap, emotionele stoornissen, relatie- en sociale problemen.

Binnen de holistische EMDR wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig en meervoudig trauma. Voor enkelvoudig trauma volstaat veelal 1 sessie, voor meervoudig trauma rekenen we gemiddeld op 2 tot maximaal 3 sessies.

 

Enkelvoudig trauma

We spreken van een enkelvoudig trauma, wanneer er een duidelijke gebeurtenis aan ten grondslag ligt. Denk aan de gevolgen van een ongeluk, bedreiging, aanranding, ontslag, ernstige ziekte, pestervaring, brand en lichamelijk geweld. Soms is er sprake van een gebeurtenis die spanning of verdriet oproept, zonder dat dit als trauma wordt ervaren.

 

Meervoudig trauma

Bij meervoudig trauma is er sprake van een serie van gebeurtenissen die leiden tot psychische, emotionele of lichamelijke problemen. Denk aan bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing, buiten de boot vallen, financiële problematiek, werkproblemen, scheiding en langdurige ziekte.

 

Hoe gaat een EMDR sessie in zijn werk?

Tijdens het voorgesprek kies je, samen met onze holistisch EMDR behandelaar, een zin die een bij jou aanwezige, ongewenste overtuiging reflecteert, en een positieve affirmatie of overtuiging waar je het mee wil vervangen. Tijdens de sessie zal onze behandelaar je laten terugdenken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dan wordt het verwerkingsproces opgestart. Een bepaalde gebeurtenis wordt opnieuw voor de geest gehaald, maar nu in combinatie met een afleidende stimulus. Dit gebeurt met oogbewegingen (visueel), klikgeluiden (auditief) of middels lichte aanrakingen op handen en/of voeten (tactiel). Hierdoor worden de overprikkeling van het beeld van de situatie, de emotie en de tegenstrijdige gedachten verminderd.

Via een soort begeleide meditatie, zittend op een stoel, besteed je aandacht aan de oude ervaring en aan de ongewenste overtuiging die daaraan vastgekoppeld is. Je verwerkt het, koppelt het los uit lichaam, gevoel, denken en bewustzijn en vervangt het door je nieuwe, positieve overtuiging over jezelf.

Tijdens een EMDR sessie ontstaat er meestal een stroom van gedachten, beelden en soms gevoelens en lichamelijke sensaties. De lading die bij deze herinnering hoort, verandert. Soms krijg je ook nieuwe inzichten. De frontaal kwabfunctie (ratio, mentaal lichaam) die de emotie tegenwicht kan geven, wordt verbeterd door het deactiveren van ongewenste overtuigingen en het installeren van gewenste overtuigingen, die tegelijkertijd ook het limbisch systeem rust geven. Op korte of langere termijn kan dit een grotere levensvreugde, meer vitaliteit, weerbaarheid en verbetering van diverse klachten geven.

 

Ervaring van Selma

Ik heb een sessie holistische EMDR mogen ervaren bij Centrum Proza. Ik had moeite met voor mezelf opkomen in met name werk gerelateerde situaties. Hierdoor klapte ik dicht of kroop ik in mijn schulp zodra er iets gebeurde wat mij onzeker maakt. Door de sessie kwam ik tot inzicht dat ik juist wel voor mezelf op mag komen. Tijdens de sessie kwam de traumatische gebeurtenis in beeld met steeds weer een andere beleving. Door de sessie ben ik mijzelf anders gaan zien. Het is nu een week geleden en ik voel me krachtiger, en dichter bij mijzelf. Zodra er een moment zich voordoet waarbij mijn kritische ‘ik’ om de hoek komt die mij onzeker maakt, kijk ik naar wat dit precies veroorzaakt en weet ik dat ik voor mijzelf mag opkomen. Een prachtige ervaring!
AnneMeijs heeft een fijne en veilige uitstraling. Dit maakt het voor mij makkelijk om mij kwetsbaar op te stellen. Doordat we alle tijd hadden ging deze sessie heel ontspannen en zonder druk voorbij. Er was echt de tijd om het proces te ervaren met een prachtig resultaat. Bedankt!

Ervaring van Inge

Wat fijn om EMDR bij jou te doen! Je wist direct aan te sluiten op mijn behoefte/hulpvraag en maakt een prettige verbinding. Je neemt uitgebreid de tijd voor me en zorgt voor een veilige sfeer. Je legt alles duidelijk uit, je bent rustig en respectvol en hebt een prettige stem. Heel warm! Gedurende de EMDR sessie voelde ik me steeds sterker worden. Opgelucht. Bedankt Annemeijs!

Ervaring van Senna

Ik heb holistische EMDR gehad bij Annemeijs, vanwege een nare bevalling, en dit heeft mij positief geholpen. Ik kijk nu positiever terug op mijn bevalling, dat overheerst, in plaats van de teleurstelling en de angsten. Ik wil Annemeijs en Centrum Proza in een paar woorden samenvatten die als eerste in mij naar boven komen: warmte, positiviteit, aandacht, rust, verandering. Annemeijs neemt uitgebreid de tijd voor je en legt onduidelijkheden goed uit. Dit vond ik ontzettend fijn. Er werd niet op de klok gekeken maar voor Annemeijs is het belangrijk dat je echt goed geholpen wordt. Een mensen-mens. Ik kan het in ieder geval aan iedereen aanraden. Het is het waard!